قانون تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۸۵

تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار

قانون تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد تشکیلات سازمان بورس و  اوراق بهادار تصویب شده‌ است. سامانه وکیل نوین این قانون را از میان قوانین و مقررات استخراج کرده و برای راحتی شما عزیزان، در این گفتار قرار داده است. برای ارتباط با بهترین وکلای سامانه وکیل نوین در زمینه بورس و اوراق بهادار می‌توانید با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس بگیرید.

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ۸/۹/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد ۲۰۴۰۸ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ ـ

تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار که به اختصار تشکیلات سازمان نامیده می‌شود به شرح مواد این ‌تصویب‌نامه است.

ماده ۲ ـ

سازمان دارای چهار معاونت به شرح زیر است:
الف ـ معاونت نظارت بر نهادهای مالی
ب ـ معاونت نظارت بر بورسها و ناشران
ج ـ‌ معاونت اجرایی
د ـ معاونت حقوقی

ماده ۳ ـ

سازمان علاوه بر معاونتها، دارای واحدهای اداری دیگری به شرح زیر است که به طور مستقیم زیر نظر رییس سازمان فعالیت خواهند کرد:
۱ ـ مدیریت روابط عمومی و بین‌الملل
۲ ـ مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی
۳- مدیریت حراست

ماده ۴ ـ

شرح تفصیلی وظایف هر یک از واحدهای اداری سازمان و همچنین رده‌های استخدامی آنان در چارچوب اساسنامه و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیئت مدیره سازمان خواهد رسید.

ماده ۵ ـ

کارگروههای تخصصی هیئت مدیره پس از تصویب هیئت مدیره، تشکیل می‌گردد. اعضای هیئت مدیره در قالب کارگروههای تخصصی فعالیت خواهند کرد. هر یک از اعضای هیئت مدیره نظارت بر بخشی از عملیات اجرایی سازمان را با تعیین رییس سازمان برعهده خواهند گرفت.

ماده ۶ –

بورسها، کانونها، نهادهای مالی و سایر شرکتهایی که مجوز خود را از سازمان یا شورا دریافت نموده‌اند موظفند ساختار نظارتی خود را در چارچوب مصوبات سازمان شکل دهند.

ماده ۷ ـ‌

شرایط احراز و تأیید صلاحیت مدیران ارشدی که در تشکیلات مندرج در ماده (۶) این تصویب‌نامه فعالیت می‌نمایند توسط هیئت مدیره سازمان انجام می‌گیرد.

ماده ۸ ـ‌

چارچوب گزارشات بورسها، نهادهای مالی و سایر شرکتهایی که مجوز فعالیت خود را از سازمان و یا شورا دریافت نموده‌اند به موجب دستورالعملی است که به تصویب سازمان می‌رسد.

ماده ۹ ـ‌

بورسها، کانونها و شرکتهایی که مجوز فعالیت خود را از سازمان و یا شورا دریافت نموده‌اند موظفند گزارشات درخواستی سازمان را به نحوی که سازمان معین می‌کند به سازمان ارایه دهند.

ماده ۱۰ ـ

سازمان محتوای اطلاعات مورد نیاز خود از گزارشات ویژه حسابرسان و بازرسان را تعیین خواهد نمود و آنان موظفند که براساس آن اقدام نمایند.

ماده ۱۱ـ

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار همطراز معاون وزیر می‌باشد.

ماده ۱۲ ـ

نمودار سازمانی و تشکیلات سازمان به شرح نمودار پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

Was this article helpful?

مقالات مرتبط