قانون انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵

انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قانون انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد اوراق مشارکت تصویب شده‌ است. سامانه وکیل نوین این قانون را از میان قوانین استخراج کرده و برای راحتی شما عزیزان، در این گفتار قرار داده است. برای ارتباط با بهترین وکلای سامانه وکیل نوین در زمینه بورس و اوراق بهادار می‌توانید با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس بگیرید.

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۵۰۱۱۷/۳۶۴۲۵ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۵ در اجراء اصل یکصد و بیست‌و سوم(۱۲۳) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

ماده واحده-

در اجراء بند(ح) ماده(۱۰) قانون برنامه چهارم‌ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور اجراء سیاستهای پولی و کنترل نقدینگی در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا- مصوب۱۳۶۲- مبلغ ده‌هزار میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰/۱۰)ریال اوراق مشارکت منتشر کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن‌‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۲/ ۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید./

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای
اسلامی

Was this article helpful?

مقالات مرتبط